Kadın kooperatiflerine yönelik eğitimler istihdamı artıracak

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesiylw kadınların kooperatifleşmesi ve mevcut kooperatiflere aktif katılımlarının sağlanması amaçlanıyor.

Projeyle, kadın kooperatifleri ile kadın kooperatifçiliğine ilişkin politika geliştiren ve uygulayan kurumların kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kadın istihdamının artırılması ve kadınların güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca kadınların, kooperatiflerin yönetimlerinde daha yüksek oranda yer alması projenin amaçları arasında bulunuyor.

Projenin yürütüldüğü illerde, ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 102 tarımsal kalkınma kooperatifi bulunuyor. Bu kooperatiflerde 2 bin 220 kadın, 557 erkek ortak yer alıyor.

Proje, eğitim ve danışmanlık hizmetleri, kurumsal kapasite geliştirme, farkındalık artırma, bilimsel ve teknik çalışmalar, koordinasyon ve işbirliği olmak üzere 5 bileşenden oluşuyor.

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde ilgili paydaşların katılımıyla 213 anket, 52 derinlemesine görüşme ve 5 odak grup toplantısı yapıldı, sonuçlardan yola çıkılarak içerikler geliştirildi.

Çeşitli illerde 2 bin 764 kişiye eğitim verildi

Bugüne kadar kooperatif ortağı olma potansiyeline sahip kadınlar ile kooperatif ortağı kadınlar ve erkeklere yönelik, Ankara, Erzurum, Kars, Diyarbakır, Artvin, Aksaray, Mardin, Malatya, İzmir, Adana, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Eskişehir, Isparta, Sivas, Kocaeli, Bursa, Konya, Afyonkarahisar, Çanakkale, Sinop’ta 2 bin 764 kişinin katıldığı eğitimler düzenlendi, projeyle bugüne kadar 5 bin 586 kişiye ulaşıldı.

Öte yandan, yapılan görüşmeler sonucunda, kadın kooperatiflerinin danışmanlık hizmet taleplerinin, standart üretim, gıda güvenilirliğine uygun sorumlu üretim, tasarım ve ambalajlama, markalaşma ve patent, pazarlama ve tanıtım, sosyal medya, dış ticaret, e-Ticaret, ürün çeşitlendirme, AR-GE, dokümantasyon, kaynak geliştirme, katma değeri yüksek niş ürünler konusunda olduğu belirlendi.

Kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları kapsamında ise bugüne kadar akademisyenler ve uzmanlar tarafından 342 kişiye eğitim verildi.

Kamuoyuna yönelik farkındalık artırma çalışmaları çerçevesinde, kamu spotu hazırlanarak ulusal medya kanallarında yayımlandı.

Bilimsel ve teknik çalışmalarda ise Türkiye’de kadın kooperatifleri, ortak sayıları ve çalışma alanlarını tespit etmeye yönelik haritalama çalışması yapılacak. Böylece kooperatiflerin mevcut çevreleri ve piyasa dikkate alınarak, hangi mal ve hizmetin ne şekilde üretilmesinin karlı olduğuna yönelik potansiyel ürünler çalışması gerçekleştirilecek.

Kooperatifçilik alanında dünyadaki iyi uygulamalar ve yenilikçi alanların inceleneceği bir araştırma da yürütülecek. Bu alanda belirlenen ülkelere yurt dışı ziyaretleri gerçekleştirildi. Koordinasyon ve işbirliği çalışmaları kapsamında, kadın kooperatifleri alanında proje illerinin kendi önceliklerini ve ihtiyaçlarını yansıtmasını mümkün kılmak amacıyla, bütün proje kentlerinde yerel paydaş toplantıları düzenlenecek. Çıkacak sonuçlar doğrultusunda, ile özgü “Kadın Kooperatiflerini Güçlendirme Yol Haritası ve Faaliyet Planı” hazırlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x